Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 27 raz zagra w Krasnymstawie!

wosp

Dnia 13 stycznia 2019 roku odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Krasnymstawie Sztab WOŚP po raz kolejny będzie mieścił się w Krasnostawskim Domu Kultury. Na ulice miasta i okolicznych miejscowości od godziny 8:00 wyruszy 115 wolontariuszy z puszkami.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie warsztatów aktywizacyjno- motywacyjnych.

1Dnia 8 stycznia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczęły się warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne adresowane do dziesięciu Pań, Uczestniczek projektu „Aktywność popłaca”. Warsztaty są prowadzone przez doradcę zawodowego, obejmują 20h szkoleniowych tj. 2h tygodniowo. Warsztaty są ukierunkowane na rozbudzenie w Uczestniczkach motywacji i automotywacji, uświadomienie znaczenia pozytywnego myślenia oraz rozładowanie stresu.
Warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne potrwają do 26 lutego 2019r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019flaga artMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach II edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi „Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Ogłoszenie