WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093322W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 17 – 18 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.
W ramach wizyty pracownicy zapoznani zostali przez Panią Katarzynę Sokołowską- Dyrektora MOPR w Chełmie z obecną strukturą organizacyjną Ośrodka oraz podziałem zadań i przypisaniem nowych obowiązków pracownikom socjalnym MOPR wynikających z wdrożenia przez ośrodek nowego modelu pracy.

Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kwalifikacji w ramach projektu "Aktywnośc popłaca"

Informacja.pdf

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Aqua Parku w Chełmie

6Dnia 13.09.2019 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach rehabilitacji udali się do Aqua Parku w Chełmie, gdzie czerpali radość z pływania w basenie jak i z relaksu w jacuzzi.
Dnia 05.09.2019 roku „Jesienne Promyki” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mieli zaszczyt uczestniczyć i występować w III Przeglądzie Disco Polo w Surhowie. Seniorzy wykonali utwór „Kalina” oraz „Tańcz miła, tańcz” pod kierunkiem pana Ryszarda Króla.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Mieszkańcom i Pracownikom z Domu Pomocy Społecznej w Surhowie za zaproszenie i wspaniałą zabawę.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z zajęć świetlicowych WAKACJE 2019 rok w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

7Okres wakacji to najwspanialszy czas na przywrócenie kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej dziecka po wyczerpującej rocznej pracy w szkole. Wyjazdy, podróże regenerują system nerwowy, przeciwdziałają zmęczeniu psychicznemu, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie poprzez poznawanie nowych miejsc, zwiedzanie obiektów architektury, muzeów, wystaw artystycznych, krajobrazów. Zaszczepiają w dziecku chęć poznawania świata, którą będzie mógł zrealizować sam w przyszłości, będąc dorosłym człowiekiem. Dziecko ma okazję zobaczyć jak żyją i mieszkają inni ludzie.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe: Opiekun Osób Starszych / Opiekun Osób Niepełnosprawnych / Opiekun Dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została dokonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, wobec powyższego zaprasza do przedstawienia wyceny realizacji usługi SZKOLENIE ZAWODOWE prowadzące do nabycia kwalifikacji w zawodzie: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH / OPIEKUN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / OPIEKUN DZIECI w projekcie „Aktywność popłaca”.

Zapytanie.pdf

Formularz wyceny.doc

Informacja Bank Żywności

Informujemy, że wydawanie żywności przez tut. Ośrodek w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu a przebieg procedur związanych z jego realizacją może spowodować, że dostawy produktów żywnościowych do magazynu Banku Żywności w Lublinie mogą rozpocząć się grudniu 2019.
Powyższa sytuacja, całkowicie od nas niezależna powoduje, że dystrybucja artykułów żywnościowych w tut. Ośrodku może rozpocząć się nawet w styczniu 2020r.

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 zwanym dalej POPŻ na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych z odpowiednich rejonów opiekuńczych.

Czytaj więcej...

Informacja

plakat MOPS UE   08   2019 1

ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ W PROJEKCIE

001 07082019 095542Projekt „Aktywność popłaca” to kompleksowy system wsparcia uczestników dążący do zwiększenia ich aktywizacji społecznej oraz zawodowej.
Jedną z realizowanych form wsparcia, ułatwiającą uczestnikom ich pełny udział w działaniach projektowych jest zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników w czasie prowadzonych zajęć.
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra Świetlicy Wsparcia Dziennego MOPS. Średnio w miesiącu z tej formy wsparcia korzysta 5- 6 uczestników dla 6-8 dzieci.

67374494 378283516219416 9161084161975386112 n

Zakończenie warsztatów kulinarnych

2W dniu 01.08.2019r. w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej zakończyły realizację warsztatów kulinarnych pt. „ Tanie gotowanie”. Warsztaty odbywały się w okresie lipiec- sierpień 2019r. w ramach projektu „Aktywność popłaca”. Celem warsztatów było nabycie umiejętności sporządzania zdrowych – tanich potraw, wzrost kompetencji z zakresu zdrowego odżywiania oraz gospodarowanie budżetem domowym w kwestii zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...

Informacja dot. składania wniosków w wersji tradycyjnej (papierowo)

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia dobry start i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać również w wersji tradycyjnej (papierowo).

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9
(wejście od ulicy)

Efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2018

KRASNYSTAW MOPS

PODPROGRAM 2018 – efekty

1

1. MOPS w Krasnymstawie z terenu województwa Lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie warsztatów kulinarnych pt. „Tanie gotowanie”

W dniu 04.07.2019r. rozpoczęły się warsztaty kulinarne pt. „Tanie gotowanie” w ramach projektu „Aktywność popłaca”. Warsztaty skierowane są do dziesięciu Pań, Uczestniczek projektu, odbywać się będą w okresie Lipiec – Sierpień 2019r. w wymiarze 3- 3,5h tygodniowo łącznie 16 godzin.
Celem warsztatów jest nabycie umiejętności sporządzania zdrowych – tanich potraw, wzrost kompetencji z zakresu zdrowego odżywiania oraz gospodarowanie budżetem domowym w kwestii zdrowego stylu życia.

1