APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

1

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81
lub:
Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 lub 604804755,
Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

Czytaj więcej...

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

capture 001 21112019 101156Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, informuje że przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.
Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Usługi realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb tj.:
- przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.
- limit godzin usług przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin w miesiącu.
Pomoc asystenta jest bezpłatna.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka do Lichenia Starego z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

7Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczyli w pielgrzymce do Lichenia Starego w dniach 03 – 04.10.2019r.
Zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski, które powstało w XIX w. Uczestniczyli we mszach św., różańcu prowadzonym przez Księży Marianów oraz modlili się indywidualnie przed cudownym obrazem Matki Boskiej z Rokitna. Poznali historię owego obrazu a także byli w miejscu cudu jakich doświadczył Tomasz Kłosowski tj. w lesie grąblińskim.

Czytaj więcej...

Spotkanie Uczestniczek projektu “Aktywność popłaca”

1W dniu 13.11.2019r. odbyło się pierwsze spotkanie Uczestniczek projektu “Aktywność popłaca”. Jest to trzecia edycja projektu, który zakłada realizację trzech programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup Uczestników. Jednym z takich programów, poza Programem Aktywizacji i Integracji oraz Indywidualnym Programem Zatrudnienia CIS jest Program Aktywności Lokalnej.
W trzeciej edycji programu PAL weźmie udział dziesięć Pań, które zostaną objęte wsparciem w formie:

Czytaj więcej...

"V Dzień Pieczonego Ziemniaka" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

2Dnia 4 października 2019 roku odbyły się obchody V Dnia Pieczonego Ziemniaka, w Ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Miał on na celu zintegrowanie dzieci poprzez aktywną zabawę, rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy pomiędzy dziećmi, poszerzenie wiedzy ucznia na temat ziemniaków wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem.

Czytaj więcej...

"Dzień Chłopaka" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

1W naszej Świetlicy 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki przygotowały poczęstunek w postaci ciasta wyjścia do Pizzerii na pizzę oraz dyplomy dla SUPER chłopaków. Wszyscy byli mile zaskoczeni i podekscytowani niespodzianką.
Celem zajęć było przede wszystkim wytworzenie ciepłej atmosfery, kultury i obycia w różnych sytuacjach, a także tworzenie więzi emocjonalnych.

Czytaj więcej...

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

rekrutacja2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że ulega przedłużeniu termin złożenia formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w III edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

do dnia 8 listopada 2019 r.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

Bezpłatne indywidualne porady psychologiczne

112608Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od października 2019 r. do lipca 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych porad psychologicznych.

Dyżur psychologa w roku 2019 prowadzony będzie w siedzibie Ośrodka w dniach:

- 25 października 2019 r. od 7 30 do 15 30
- 29 listopada 2019 r. od 7 30 do 15 30
- 13 grudnia 2019 r. od 7 30 do 15 30

Poradnictwo prowadzone będzie przez doświadczonego i wykwalifikowanego psychologa a zakres poradnictwa zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego - opiekun osób starszych

1W dniu 15 października 2019r. Uczestniczki projektu „Aktywność popłaca” rozpoczęły szkolenie zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji w zawodzie opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Szkolenie potrwa do 27 listopada 2019r. jest realizowane przez Centrum Kształcenia Kadr “ Omega” z Lublina. Szkolenie obejmuje część teoretyczną tj. 7 spotkań w terminie od 15 października 2019r. do 24 października 2019r. w liczbie 5h dziennie oraz część praktyczną tj. 23 spotkania w terminie od 22 października 2019r. do 27 listopada 2019r. w liczbie 5h dziennie. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem czeladniczym, który odbędzie się w terminie do 29 listopada 2019r.

Wykład pt. „Jesienna zaduma...”

1Dnia 24.09. 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Panią Bogusławę Prymaczuk, która poprowadziła wykład pt. „ Jesienna zaduma...”. Poruszyła bardzo ważne tematy jak samotność, emocje, konflikty, umiejętność słuchania oraz przepraszania. Wytłumaczyła co to jest asertywność oraz pokazała przykłady jak prawidłowo należy się zachować w danej sytuacji np. gdy druga osoba o coś nas prosi a my nie możemy się zgodzić lub też w sytuacji konfliktowej jak prawidłowo reagować w sporze.
Uczestnicy byli zachwyceni, że mogli uczestniczyć w tej lekcji, ponieważ jak sami stwierdzili taka rozmowa była bardzo wartościowa i potrzebna.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

PROCEDURY POSTĘPOWANIA I POLITYKA ŚWIADCZEŃ PRZY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

001 04102019 075604Informujemy, że Zarządzeniem nr 27/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dnia 01 październka 2019 r. zostały wprowadzone Procedury postępowania I polityki świadczeń przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Ośrodku. Procedury określają jednolite zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Szczegółowo opisują:
- sposób przyjęcia i rozpatrywania wniosków,
- okres przyznawania świadczeń,
- obowiązek współdziałania z pracownikiem socjalnym,
- sposób postępowania w sytuacji odmowy współdziałania,
- sposób przyznawania świadczeń pieniężnych,
- sposób monitorowania wydatkowania świadczeń.

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE NOWEGO MODELU PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKU

001 04102019 075604Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dniem 1 października 2019 r. rozpoczyna pracę nowego modelu pracy socjalnej wdrażanej w ramach projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” nr POWR.02.05.00-00-0256/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem zmian wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Czytaj więcej...

WARSZTATY PRZYBLIŻAJACE MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093232W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 23 – 24 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowych warsztatach przybliżających model realizacji usług o określonym standardzie.

Czytaj więcej...