Trening kompetencji społecznych “ESCAPE ROOM”

capture 001 06062019 100612Dnia 29 maja 2019r. 10 uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej edycji II projektu “Aktywność popłaca” uczestniczyła w treningu kompetencji społecznych “ESCAPE ROOM”.

Celem treningu było nabycie i kształtowanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się bezradności i wykluczeniu społecznemu oraz:

1. Diagnoza postaw i zachowań uczestników
2. Kształtowanie kreatywności uczestników
3. Wzajemna integracja
4. Oderwanie się od problemów życia codziennego

Czytaj więcej...

Wychowankowie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w VII edycji Gry Miejskiej „Genius loci krasnostawskich miejsc" zorganizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza"

1Dnia 18 maja 2019 roku trzy dwuosobowe drużyny z naszej Świetlicy wzięły udział w VII Grze Miejskiej „Genius loci krasnostawskich miejsc" organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza".
Gra rozpoczęła się w starościńskim zespole dworsko-folwarcznym gdzie Ireneusz Król Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza” przywitał wszystkich uczestników i przedstawił scenariusz i zasady gry miejskiej. Następnie drużyny wyposażone w bogatą wiedzę ruszyły w teren, aby odpowiedzieć na pytania, zagadki historyczne, rozwiązać łamigłówki z pytaniami związanymi z szczególnymi miejscami i wybitnymi osobami związanymi z historią Krasnegostawu i zadaniami do wypełnienia.

Czytaj więcej...

Rodzina 500+

logo 500Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku została opublikowana Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924).

 

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Czytaj więcej...

FESTYN RODZINNY

capture 001 30052019 124823

 Program Festynu

 

III Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki – Ukraina – Polska – Białoruś

3W dniu 17 maja 2019roku 20 osobowy Chór „Jesienne Promyki” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczył na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Kowlu w III Międzynarodowym Festiwalu Ukraińskiej Piosenki – Ukraina – Polska – Białoruś.

Wyjazd został zorganizowany w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Ukraińskim Wykonawczym Komitetem Kowelu Miejskiej Rady Terytorialnej Centrum Socjalnej Obsługi. Głównym celem festiwalu jest upowszechnienie kultur oraz wspieranie działań twórczych seniorów trzech narodów,

a także rozpowszechnianie kultury ukraińskiej, poprzez promocję amatorskich zespołów artystycznych.

Chór „Jesienne Promyki” zaprezentował trzy utwory: „ Miłość do Cygana”, Wyszła chmureczka w języku polskim oraz „ Oj na hori dwa dubky” w języku ukraińskim.

Czytaj więcej...

Podsumowanie realizacji I edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca”

capture 002 20052019 074652Dnia 13 maja 2019r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie Krasnostawskim odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji I edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .
W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Wojciech Kaczmarczyk Zastępca Burmistrza Krasnegostawu,
- Pan Marek Piwko Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie,
- Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Pani Jadwiga Krzyżanowska Kierownik sekcji pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Pani Monika Sawa Kierownik projektu “Aktywność popłaca”,
- Instruktorzy i trenerzy reintegracji zawodowej, społecznej Centrum oraz 10 osobowa grupa kończąca realizację programu.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie realizacji II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca”

capture 001 20052019 074628Dnia 10 maja 2019r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie Krasnostawskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .
Spotkanie odbyło się w oprawie dni Funduszy Europejskich. W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Robert Kościuk Burmistrz Krasnegostawu,
- Pan Janusz Rzepka Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw,
- Radni Miasta Krasnystaw w osobach Pana Lecha Berezowskiego, Pana Grzegorza Brodzika, Pana Marcina Worotyńskiego.
- Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Pani Jadwiga Krzyżanowska kierownik sekcji pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Punkt PGNiG w Urzędzie Miasta Krasnystaw

Miło nam poinformować, że Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu oraz Piotr Przywara – Dyrektor Rzeszowskiego Obszaru Sprzedaży PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. podpisali list intencyjny, w sprawie współpracy Miasta Krasnystaw z firmą, zapewniającą dostęp do gazu ziemnego m.in. na terenie naszego miasta.

W ramach współpracy w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw (Parter, Sala Obsługi nr II) odbywać się będą dyżury pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Kontakt z reprezentacją placówki będzie możliwy w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, w godzinach 10:00 – 14:00.

Dzięki współpracy, mieszkańcy, którzy nie mieli dotychczas możliwości uzyskania informacji na temat bieżącej działalności firmy, otrzymają m.in. merytoryczne wsparcie dla nowych odbiorców zmieniających paleniska opalane paliwem stałym na potrzeby zasilania kuchni, instalacji c.o. i/lub c.w.u. na zasilane paliwem gazowym, w zawieraniu umów, czy możliwość przekazania dokumentacji do siedziby spółki.

Najbliższe dyżury 8 maja, 22 maja, 12 czerwca, 26 czerwca.

Udział wychowanków Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w XVI Powiatowym Konkursie plastycznym „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”

3Wychowankowie z naszej Świetlicy wzięli udział w XVI Powiatowym Konkursie plastycznym „Życie i twórczość Marii Konopnickiej” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie.
Celami konkursu było:
-Pogłębianie wiedzy uczniów na temat działalności i twórczości M. Konopnickiej.
-Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i sztuką.
-Propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wartości moralnych i postaw życiowych ukazywanych w twórczości M. Konopnickiej.
-Umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej uczniów szerszemu kręgowi odbiorców.
Praca wychowanki Klaudii Łusiak została nagrodzona dyplomem oraz wzięła udział w wystawie.
Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

Warsztaty Artystyczne "Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych" organizowanych dla wychowanków na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

2Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a nawiązuje ono do cudu zmartwychwstania, który nastąpił nocą. Idea zmartwychwstania i życia wiecznego to stały motyw występujący w wierzeniach wszystkich kultur, niezależnie od epoki i miejsca na Ziemi. Święta Wielkanocne przejmując tak wiele z dawnych wierzeń i zwyczajów nie bez podstaw nazywane są świętami wiosennymi. Zmieniło się jednak ich znaczenie. Wiosenne święta od zawsze kojarzyły się z nowym życiem i przesiąknięte kultem płodności w obrządkach zawierały jego elementy. Wyrażały radość życia doczesnego, jego żywiołowość i biologiczny wymiar.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przedłuża przyjmowanie formularzy do uczestnictwa w ramach II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

do dnia 7 maja 2019 r.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

Święta Wielkanocne

Bez tytułu

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta Wielkanocne niech staną się
źródłem wzajemnej życzliwości, a
zmartwychwstały Chrystus napełni nas
pokojem i pozwoli z nadzieją patrzeć
w przyszłość.

Życzą

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie

Fundacja Świetlik

105117Programy, cele, założenia realizowane przez Fundację Świetlik. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, Fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.

Czytaj więcej...

Zajęcia świetlicowe „Abstrakcjonizm w obrazie” na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

2Abstrakcjonizm – kierunek we współczesnej sztuce plastycznej, który charakteryzuje się wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w rzeczywistości. Jest to sztuka abstrakcyjna, bezprzedmiotowa. Malarze abstrakcyjni szukali nowych form tj.: linia – plama, pion – poziom, odrzucając figuratywność na rzecz wewnętrznej konstrukcji obrazu układu linii barwnych plam, prostych form geometrycznych. Malarstwo to pragnęło wyzwolić się od tematu, odejść od rzeczywistości, zrezygnować z naśladowania natury. Wobec tego na Świetlicy chcieliśmy zapoznać naszych wychowanków z tą nowoczesną sztuką.
Celami naszych zajęć było:
- Indywidualne i samodzielne tworzenie sztuki abstrakcyjnej przede wszystkim na kartonie oraz ocena i krytyka pracy swojej,
- Zrozumienie sztuki abstrakcyjnej przez dzieci, przybliżenie jej dzieciom, ukazanie sztuki abstrakcyjnej jako kolejny naturalny stopień twórczości człowieka.