Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 1

DSC 0252W dniu 30 stycznia 2020r. uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia Przedszkola Nr 1 byli na spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Seniorzy nagrodzili występy dzieci gromkimi brawami i słodyczami. Na zakończenie dzieci każdej babci i dziadkowi wręczyły laurki.
Dzięki temu spotkaniu nawiązał się bliższy kontakt między dziećmi i seniorami poprzez radosne i wspólne przeżywanie ich święta.

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

DSC 0012Dnia 22.01.2020 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej miała miejsce mini uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Seniorzy po obiedzie, w kawiarni Dziennego Domu wysłuchali mini koncertu danego przez Kryspina Wronę ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie, który zagrał dla nich na gitarze zarówno utwory szkolne jak i muzyki współczesnej oraz kolędę. Pracownicy zadbali o nastrój rozstawiając świece, kawę/herbatę oraz słodki poczęstunek na stolikach. Wszystkim pomysł upamiętnienia tych wyjątkowych dni bardzo się podobał a sam koncert ocenili że był wspaniały i tym samym zapraszają na kolejne wspólne spotkania.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie na mocy pełnomocnictwa Burmistrza Krasnegostawu nr 27/2020 z dnia 11.02.2020r. ogłasza otwarty nabór na partnera do Projektu: „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie.pdf

Wzór formularza.doc

XXI Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów

1Dnia 20 stycznia 2020r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbył się XXI Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów. Wystąpiło wiele zespołów z województwa lubelskiego w tym i nasz z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie „Jesienne Promyki”, którzy zaśpiewali „Była noc”, „Narodził się w stajni”, „Dlaczego dzisiaj”. Seniorzy po występie udali się na poczęstunek przygotowany przez organizatorów. Rozeszli się do swoich domów w wyśmienitych nastrojach.

Czytaj więcej...

Zapobieganie negatywnym skutkom zimy

DSCN4051Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach zapobiegania negatywnym skutkom zimy podjął współpracę z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie i Strażą Miejską w Krasnymstawie.
Pracownik socjalny ośrodka pomocy wraz z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej dwukrotnie odwiedzał miejsca pobytu osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych tj. ogródki działkowe, pustostany oraz stan zabezpieczenia przed zimą u osób zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkalnych.

Czytaj więcej...

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

001 16012020 114720BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE w styczniu prowadzonę będą 31 stycznia (piątek) 2020 r.
Dyżur psychologa w siedzibie Ośrodka w godzinach:
od 730 do 1530

Poradnictwo prowadzone jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego psychologa a zakres poradnictwa zostaje dostosowany do indywidualnych potrzeb.

W szczególnie uzasadnionej sytuacji istnieje możliwość udzielania poradnictwa poza siedzibą Ośrodka – w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2020Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniające łącznie poniższe kryteria:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Powiatowego Urzęud Pracy w Krasnymstawie

Czytaj więcej...