APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81
lub:
Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 lub 604804755,
Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowym, bezpłatnym numerze 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Czytaj więcej...

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 27 raz zagra w Krasnymstawie!

wosp

Dnia 13 stycznia 2019 roku odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Krasnymstawie Sztab WOŚP po raz kolejny będzie mieścił się w Krasnostawskim Domu Kultury. Na ulice miasta i okolicznych miejscowości od godziny 8:00 wyruszy 115 wolontariuszy z puszkami.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie warsztatów aktywizacyjno- motywacyjnych.

1Dnia 8 stycznia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczęły się warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne adresowane do dziesięciu Pań, Uczestniczek projektu „Aktywność popłaca”. Warsztaty są prowadzone przez doradcę zawodowego, obejmują 20h szkoleniowych tj. 2h tygodniowo. Warsztaty są ukierunkowane na rozbudzenie w Uczestniczkach motywacji i automotywacji, uświadomienie znaczenia pozytywnego myślenia oraz rozładowanie stresu.
Warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne potrwają do 26 lutego 2019r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019flaga artMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach II edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi „Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Ogłoszenie