Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne

Z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego) przedłużeniu ulegnie okres ważności dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych okresowo.

Ważne!

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń powoduje przedłużenie prawa do świadczeń opiekuńczych i rodzinnych z urzędu, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia, a w przypadku zasiłków przyznawanych na okres świadczeniowy, nie dłużej niż do jego końca tj. do dnia 31 października 2020 r. Dotyczy to tych świadczeń w przypadku których jednym z warunków przyznania jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tj.: świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania.

Czytaj więcej...

Drogi Mieszkańcu!

seniorzyW trosce o naszych seniorów, osoby samotne, schorowane, będące w kwarantannie.

Zapytaj sąsiada, sąsiadki czy nie potrzebuje Twojej pomocy w zakupach, w zaopatrzeniu w lekarstwa, załatwieniu spraw.

Seniorzy i osoby schorowane powinny unikać zatłoczonych miejsc aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Chrońmy się wzajemnie!

W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

tel: 82 576 23 24

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ PRACYJE WEDŁUG NOWEGO MODELU PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKU

001 06072020 124735Od 1 października 2019 r. sekcja pomocy środowiskowej Ośrodka pracuje według nowego modelu pracy socjalnej wdrażanej w ramach projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” nr POWR.02.05.00-00-0256/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem zmian jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Czytaj więcej...

UWAGA KONTAKT Z MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Od poniedziałku, 16 marca sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej załatwiane są telefonicznie lub mailowo. Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się telefonicznie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

82 576 23 24

82 576 22 81

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Platforma komunikacyjna MRPiPS

W Krasnymstawie powstanie nowe miejsce wsparcia dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.

senior plus logo2 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020. Jedną z 5 gmin województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie jest miasto Krasnystaw, które otrzymało jednorazową dotację w wysokości 87 802,80 złotych na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+".
Klub Senior+ utworzony zostanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poprzez adaptację i wyposażenie części parteru budynku Ośrodka.
Zaadoptowane zostaną 3 pomieszczenia wraz z korytarzem oraz dwoma łazienkami.

Czytaj więcej...

Prośba do mieszkańców Krasnegostawu

4af942c330df197c36dd585ee70d47b4

MOPS Krasnystaw - dane kontaktowe:

tel. 82 576 23 24

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tydzień Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 21-28 lutego 2020r.

tydzien

Czytaj więcej...

 

III edycja Programu Aktywizacja i Integracja projektu „Aktywność popłaca”

1Dnia 5 lutego 2020 r. 10 osób, które przeszły pozytywną rekrutację, rozpoczęło uczestnictwo w III edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś.11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
Uczestnicy projektu bezpłatnie korzystają z następujących form wsparcia:

Czytaj więcej...

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 1

DSC 0252W dniu 30 stycznia 2020r. uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia Przedszkola Nr 1 byli na spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Seniorzy nagrodzili występy dzieci gromkimi brawami i słodyczami. Na zakończenie dzieci każdej babci i dziadkowi wręczyły laurki.
Dzięki temu spotkaniu nawiązał się bliższy kontakt między dziećmi i seniorami poprzez radosne i wspólne przeżywanie ich święta.

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

DSC 0012Dnia 22.01.2020 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej miała miejsce mini uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Seniorzy po obiedzie, w kawiarni Dziennego Domu wysłuchali mini koncertu danego przez Kryspina Wronę ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie, który zagrał dla nich na gitarze zarówno utwory szkolne jak i muzyki współczesnej oraz kolędę. Pracownicy zadbali o nastrój rozstawiając świece, kawę/herbatę oraz słodki poczęstunek na stolikach. Wszystkim pomysł upamiętnienia tych wyjątkowych dni bardzo się podobał a sam koncert ocenili że był wspaniały i tym samym zapraszają na kolejne wspólne spotkania.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie na mocy pełnomocnictwa Burmistrza Krasnegostawu nr 27/2020 z dnia 11.02.2020r. ogłasza otwarty nabór na partnera do Projektu: „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie.pdf

Wzór formularza.doc

XXI Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów

1Dnia 20 stycznia 2020r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbył się XXI Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów. Wystąpiło wiele zespołów z województwa lubelskiego w tym i nasz z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie „Jesienne Promyki”, którzy zaśpiewali „Była noc”, „Narodził się w stajni”, „Dlaczego dzisiaj”. Seniorzy po występie udali się na poczęstunek przygotowany przez organizatorów. Rozeszli się do swoich domów w wyśmienitych nastrojach.

Czytaj więcej...

Zapobieganie negatywnym skutkom zimy

DSCN4051Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach zapobiegania negatywnym skutkom zimy podjął współpracę z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie i Strażą Miejską w Krasnymstawie.
Pracownik socjalny ośrodka pomocy wraz z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej dwukrotnie odwiedzał miejsca pobytu osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych tj. ogródki działkowe, pustostany oraz stan zabezpieczenia przed zimą u osób zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkalnych.

Czytaj więcej...