Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

StypendiaProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie realizacji II edycji Programu Aktywizacja i Integracja

1W dniu 1 lutego 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie grupa 10 osób ( 5 kobiet, 5 mężczyzn) rozpoczęła realizację Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „Aktywność popłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to już druga edycja programu w ramach projektu skierowana do osób bezrobotnych, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ustalił III profil pomocy.

Czytaj więcej...

"Mobilni na rynku pracy"

2

Zorganizowanie stażu dla uczestników projektu „Aktywność popłaca”

1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 05.02.2019 r. prowadzi nabór ciągły wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu „Aktywność popłaca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Wnioskującym może być  pracodawca, który:
1. zorganizuje miejsce stażu na okres od 3 do 6 miesięcy,
2. zatrudni uczestnika po odbyciu stażu minimum na okres 3 miesięcy w wymiarze minimum ½ etatu na podstawie umowy o pracę
 
O przyznaniu miejsca stażowego będzie decydowała deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu uczestnika tj. długość i wymiar zatrudnienia.
Zgodnie z założeniami projektu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  zaplanował skierowanie na staż do 7 osób, w tym 7 kobiet.

Więcej informacji udziela kierownik projektu  Monika Sawa tel. 82 576 23 24 wew. 102

Staż program
Staż wniosek

 

Informacja z działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

5Dnia 5 lutego 2019r.roku Fundacja Banku Żywności w Lublinie zrealizowała Warsztaty Kulinarne oraz Warsztaty Edukacji Ekonomicznej w ramach realizacji Działań Towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 zgodnie z umową nr99/Podprogram 2018 z dnia 08.10.2018. Warsztaty odbyły się w trzech grupach o łącznej liczbie 81 uczestników w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Warsztaty kulinarne poprowadziła Pani Ewa Romanowska, która przekazała uczestnikom warsztatów wskazówki dotyczące ekonomicznych i zaplanowanych zakupów oraz przetwarzania żywności. Pokazała, że samodzielne przygotowanie posiłku nie jest czasochłonne a gwarantuje nam zdrowe odżywianie. Wspólne gotowanie zakończyło się degustacją, oraz wymianą przepisów kulinarnych.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

4W dniu 7 lutego 2019 roku odszedł od nas śp. Jan Olszewski - premier, działacz i prawdziwy patriota. Łączymy się w smutku z bliskimi oraz rodziną zmarłego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniach 15 oraz 16 lutego i będą miały charakter państwowy. Były premier spocznie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Prezydent ogłosił żałobę narodową, która potrwa od północy z czwartku na piątek do godz. 19 w sobotę.

Zdjęcie: Instytut Pamięci Narodowej

Krótka notka na temat śp. Jana Olszewskiego - Biuro Badań Historycznych IPN- https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/65641,Jan-Olszewski-19302019.html

Egzamin czeladniczy uczestniczek projektu „Aktywność popłaca”

1W dniu 25 stycznia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się egzamin czeladniczy dla dziesięciu Pań - Uczestniczek projektu „ Aktywność popłaca”. Egzamin został przeprowadzony przez komisję Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin zakończył szkolenie w zawodzie cukiernik, w którym Panie Uczestniczyły od 25.10.2018r. Wszystkie Uczestniczki zdały egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł czeladniczy w zawodzie cukiernik.

Czytaj więcej...

Przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu „Aktywność popłaca”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 28.01.2019 r. do dnia 04.02.2019r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu „Aktywność popłaca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81
lub:
Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 lub 604804755,
Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowym, bezpłatnym numerze 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Czytaj więcej...

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 27 raz zagra w Krasnymstawie!

wosp

Dnia 13 stycznia 2019 roku odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Krasnymstawie Sztab WOŚP po raz kolejny będzie mieścił się w Krasnostawskim Domu Kultury. Na ulice miasta i okolicznych miejscowości od godziny 8:00 wyruszy 115 wolontariuszy z puszkami.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie warsztatów aktywizacyjno- motywacyjnych.

1Dnia 8 stycznia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczęły się warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne adresowane do dziesięciu Pań, Uczestniczek projektu „Aktywność popłaca”. Warsztaty są prowadzone przez doradcę zawodowego, obejmują 20h szkoleniowych tj. 2h tygodniowo. Warsztaty są ukierunkowane na rozbudzenie w Uczestniczkach motywacji i automotywacji, uświadomienie znaczenia pozytywnego myślenia oraz rozładowanie stresu.
Warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne potrwają do 26 lutego 2019r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019flaga artMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach II edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi „Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Ogłoszenie