capture 001 17062019 101251Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku została opublikowana Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924).

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Zmiany w Programie "Rodzina 500+":

1). Zniesienie kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

2). Samotni rodzicie nie będą musieli udokumentować, że drugi z rodziców jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko.

3). Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu - liczonego od dnia urodzenia dziecka- na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze.

4). Nastąpi zmiana okresu na jaki będzie przyznawane świadczenie wychowawcze. Od 2021 roku termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków został przesunięty na luty, a okres świadczeniowy na czerwiec-maj.

5). Rezygnacja z wydawania decyzji administracyjnych, na rzecz przesłania informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu informację o przyznaniu świadczenia będzie mógł odebrać osobiście w MOPS Krasnystaw.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek.


Od 1 lipca przyjmowane są wnioski 500+ drogą elektroniczną poprzez:
- kanał bankowości elektronicznej,
- portal Em@tia,
- Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski w formie papierowej w urzędzie lub listownie pocztą.
Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca października 2019 r (bez wyrównania za okres lipiec-wrzesień) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca listopada 2019 r (bez wyrównania za okres lipiec-październik) najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia. Otrzymują wtedy od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci.
Uwaga, rodzicie ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września 2019 r., jeżeli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.


"Rodzina 500 plus"

GDY WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA ZA GRANICĄ

Wniosek.pdf

Załącznik.pdf