PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – EDYCJA II (listopad 2018 – czerwiec 2020)

Lp Nazwa wsparcia Planowany termin realizacji Uwagi
 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (rodzinne, wychowawcze,motywacyjne) XI 2018 – IV 2019 2h miesięcznie
 2. Indywidualne poradnictwo terapeutyczne XI 2018 – IV 2019 1h miesięcznie
 3. Indywidualne poradnictwo prawne XI 2018 – IV 2019 1h miesięcznie
 4. Grupa wsparcia (w tym spotkania okolicznościowe: Andrzejki, Mikołajki filmowe, Wigilia, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Majówka) XI 2018 – X 2019 1h tygodniowo
 5. Warsztat aktywizacyjny (automotywacja, pozytywne myślenie, elminacja stresu) I – II 2019 2h tygodniowo
 6. Warsztat autoprezentacji I kreowania wizerunku II – III 2019 2h tygodniowo
 7. Warsztat edukacyjny IV-VI 2019 2h tygodniowo
 8. Trening kompetencji społecznych “Escape room” – 2 wyjazdy do Lublina V – VI 2019 2 wyjazdy do Lublina
 9. Warsztaty kulinarne VII – VIII 2019 2h tygodniowo
 10. Warsztat aktywizacji zawodowej VIII - IX 5h tygodniowo
 11. Szkolenie Zawodowe Opiekun osoby starszej dla 5 uczestniczek X- XII 2019
 12. Staże zawodowe dla 5 uczestniczek I – VI 2020

            Dodatkowo:

  1. Wsparcie finansowe – zasiłki okresowe i celowe dla uczestników zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
  2. Realizacja prac społecznie użytecznych,
  3. Wsparcie pracownika socjalnego i animatora Programu
  4. Zapewnienie opieki dzieciom w świetlicy wsparcia dziennego

REKRUTACJA DO PROJEKTU

flaga artMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach II edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: realizacja usługi szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kwalifikacji w zawodzie Cukiernik

Czytaj więcej ...

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi SZKOLENIE ZAWODOWE prowadzące do nabycia kwalifikacji w zawodzie: Cukiernik

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: realizacja usługi szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kwalifikacji w zawodzie Piekarz

Czytaj więcej ...

Harmonogram wsparcia Programu Aktywności Lokalnej na miesiąc wrzesień 2018r.

na miesiąc wrzesień 2018r.

Warsztaty aktywizacji zawodowej
Termin

Godziny prowadzenia wsparcia
(od godz. do godz.)

Miejsce realizacji wsparcia
05.09.2018 11:30 14:30 MOPS Krasnystaw
07.09.2018 11:30 14:30 MOPS Krasnystaw
12.09.2018 11:30 14:30 MOPS Krasnystaw
14.09.2018 11:30 14:30 MOPS Krasnystaw
19.09.2018 11:30 15:30 MOPS Krasnystaw
21.09.2018 11:30 14:30 MOPS Krasnystaw
26.09.2018 11:30 14:30 MOPS Krasnystaw
28.09.2018 11:30 14:30 MOPS Krasnystaw

Grupa wsparcia
Termin

Godziny prowadzenia wsparcia
(od godz. do godz.)

Miejsce realizacji wsparcia
05.09.2018 10:30 11:30 MOPS Krasnystaw
12.09.2018 10:30 11:30 MOPS Krasnystaw
19.09.2018 10:30 11:30 MOPS Krasnystaw
26.09.2018 10:30 11:30 MOPS Krasnystaw

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi SZKOLENIE ZAWODOWE prowadzące do nabycia kwalifikacji w zawodzie: PIEKARZ w projekcie „Aktywność popłaca”

Zaproszenie do złożenia ofert

Załączniki

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW KULINARNYCH “Tanie gotowanie”

1Dnia 30 sierpnia 2018r. w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie grupa 10 kobiet – uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej projektu “Aktywność popłaca” zakończyła realizację Warsztatów kulinarnych pt. “Tanie gotowanie”.
Warsztaty odbywały się w okresie Lipiec – Sierpień 2018r. w wymiarze 2h tygodniowo łącznie 16 godzin.
Celem warsztatów było nabycie umiejętności sporządzania zdrowych – tanich potraw oraz wzrost kompetencji z zakresu zdrowego odżywiania.

Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie warsztatów gospodarowania budżetem domowym w ramach projektu „Aktywność popłaca”

Czytaj więcej ...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Aktywność popłaca”

Czytaj więcej ...

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej ...

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów gospodarowania budżetem w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej ...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej ...