Grupa wsparcia " Razem łatwiej"


Zadanie ukierunkowane jest na prowadzenie grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą domową, w których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty. Prowadzenie grupy obejmuje stworzenie warunków do uzyskania profesjonalnej pomocy specjalistycznej socjalnej i psychologicznej oraz zaoferowanie uczestnikom grupy wsparcia aktywnych form integracji społecznej poprzez spotkania okolicznościowe oraz wyjazd integracyjny.

Główny cel: podejmowanie działań wspierających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Krasnegostawu poprzez zapewnienie uczestnikom zadania specjalistycznego wsparcia psychologicznego, socjalnego i własnego oddziaływania społecznego.

Adresaci: 12 kobiet doświadczających przemocy domowej, które:
mają motywację do zmiany swojej sytuacji,
zamieszkują na terenie miasta Krasnegostawu,
w których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty.

Zakres wsparcia: Zadanie polega na prowadzeniu grupy wsparcia w formie:
1. Cyklicznych co tygodniowych spotkań w siedzibie Stowarzyszenia, prowadzonych przez 2 specjalistów tj. pracownika socjalnego (2x w miesiącu) oraz psychologa (2x w miesiącu).
2. Spotkań okolicznościowych podtrzymujących u uczestników grupy tradycje kulturowe oraz mające charakter kształtowania pozytywnych zachowań społecznych w grupie. Planowane są spotkania z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocy, Majówki, Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Spotkanie opłatkowe.
3. Jednodniowy wyjazd aktywizacyjno - integracyjnego do Nałęczowa.


Zespół wsparcia :
Opiekun grupy - Anna Pudło tel. 82 576 22 81
Psycholog