PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czytaj więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Ogłoszenie.pdf

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

SIWZ.pdf

Zadanie nr 1 Gotowe produkty mączne.doc

Zadanie nr 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie.doc

Zadanie nr 3 – Mięso i wędliny.doc

Zadanie nr 4 – Nabiał.doc

Zadanie nr 5 – Mrożonki, ryby mrożone.doc

Zadanie nr 6 – Owoce i warzywa.doc

Zadanie nr 7 – Artykuły spożywcze w opakowaniach zbiorczych - garmażeryjnych.doc

Zadanie nr 8 – Artykuły spożywcze drobne.doc

Informacja z otwarcia ofert.pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czytaj więcej...