Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja.pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. księgowości

Informacja.pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Informacja

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy

Informacja

Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczy

Zarządzenie

Powołanie komisji do otwartego konkursu na realizację zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw

Zarządzenie

Otwarty konkurs na realizację zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw

Zarządzenie

Formularz oferty

Klauzula informacyjna

Sprawozdanie

Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 17 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf

Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 17 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf

NABÓR NA KANDYDATA NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ogłasza stały nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 3 pkt 5 lit. „j” ustawy z dnia 17 maja 1990 r. Dz. U. z 1990 r. nr 34, poz. 198) o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego (art. 149 § 3) należy do właściwości organów gminy jako zadanie zlecone. Obowiązek powyższy wynika również z art. 149 § 3i art. 162 § 1 oraz art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Czytaj więcej...