"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośr

Treść ogłoszenia.

Zarządzenie Nr 157 / 2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczyc

Ogłoszenie.pdf

Życzenia

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

1

 

 

 

Życzy Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie

Informacja z przekazania artykułów spożywczych i chemicznych

3W dniu 15.12.2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zostały przekazane przez Krajową Spółkę Cukrową za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Lublin artykuły spożywcze i chemiczne.
W przekazaniu darów uczestniczyli: Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu, Pani Jadwiga Stećko przedstawicielka Cukrowni Krasnystaw, Pan Maciej Dąbrowski z Krajowej Spółki Cukrowej, Pan Maciej Budka – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK i Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Z przekazanych artykułów zostaną wykonane 100 paczek dla seniorów z ternu Miasta Krasnystaw wskazanych przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy.
Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach Polski Czerwony Krzyż w Lublinie otrzymał wsparcie produktowe od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

15 grudnia (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się przekazanie wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK - Maciej Budka.

To już trzecia transza wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego przez Krajową Spółkę Cukrową „Polski Cukier", która wiosną tego roku zrealizowała wsparcie produktowe i finansowe dla najbardziej potrzebujących w regionie.

APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

1

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 9

tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81

lub:

Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 ( wew. 132 i 134 ) lub 604804755,

Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, tel. 47 8133 210 lub telefon alarmowy 997.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Ogłoszenie

Zadanie Nr 1 – Gotowe produkty mączne

Zadanie Nr 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie

Zadanie Nr 3 – Mięso i wędliny

Zadanie Nr 4 – Nabiał

Zadanie Nr 5 – Mrożonki, ryby mrożone

Zadanie Nr 6 – Owoce i warzywa

Zadanie Nr 7 – Artykuły spożywcze w opakowaniach zbiorczych-garmażeryjnych

Zadanie Nr 8 – Artykuły spożywcze drobne

Załączniki_1_2_3_4_6

Załącznik_5_grupa_kapitałowa

Załącznik_8_wzor_umowy

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ogłoszenie.pdf

INFORMACJA

Informujemy, że dzień 30 listopada 2020r, to ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” tzw. 300+. To świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalisty

Zarządzenie