Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

001 17022021 111400realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.
Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest:
- kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka;
- Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

W ramach Reintegracji społecznej uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie:
- Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego /prawnego / zawodowego w wymiarze do 2 h w miesiącu;
- Warsztatów aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;
- Warsztatów umiejętności społecznych z psychologiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;
- Zajęć terapeutycznych z terapeutą uzależnień – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu ;
- Zajęć prawnych z prawnikiem – zajęcia grupowe 2 h w miesiącu;
- Warsztaty kulturalne z animatorem -– zajęcia grupowe 2 h w miesiącu.

 Warsztaty