Festyn Rodzinny „Z rodziną najlepiej”

001 22102020 100344W dniu 28 września 2020r. w Sali kinowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Z rodziną najlepiej”. W festynie udział wzięło 123 osoby, w tym Uczestnicy projektu „Aktywność popłaca” oraz społeczność lokalna. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Nad bezpieczeństwem Uczestników oraz organizacją festynu czuwało 10 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Festyn Rodzinny został zrealizowany w ramach działania środowiskowego Programu Aktywności Lokalnej. Głównym jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, propagowanie aktywnego udziału w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz pokazanie wzorców spędzania wolnego czasu.

Na Uczestników festynu czekało wiele atrakcji. Festyn miał charakter edukacyjno- integracyjny. W trakcie jego trwania przeprowadzony został program edukacyjno- animacyjny, który zrealizowała Agencja Artystyczna Scena Juno z Lublina. Program z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju realizowany był w reżimie sanitarnym w formule koncertu przeplatanego konkursami dla najmłodszych. Prezentowane były także scenki teatralne ze znanej literatury o motywie edukacyjnym. Każda rodzina uczestnicząca w Festynie otrzymała słodką paczkę.
Festyn Rodzinny “Z rodziną najlepiej” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urzędu Miasta Krasnystaw z funduszy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Festyn rodzinny przebiegł w miłej i przyjemnej atmosferze.