REKRUTACJA DO PROJEKTU

001 29072020 094233Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach I edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby o niskich kwalifikacjach,
e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Udział w Indywidualnego Programu Zatrudnienia CIS umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

Reintegracji społecznej tj. instrumentów aktywizacji społecznej – 2 godziny dziennie:
a) Doradztwo zawodowe,
b) Psychoedukacja,Warsztaty umiejętności społecznych
c) Doradztwo terapeutyczne,
d) Zajęcia integracyjne/kulturalne

Reintegracji zawodowej tj. instrumentów aktywizacji zawodowej – 4 godziny dziennie służącej przyuczeniu do wykonywaniu pracy w grupach tematycznych:
a) Robotnik oczyszczania miasta
b) Technolog robot wykończeniowych
c) Opiekunka osób starszych I dziecięca

dodatkowo zapewniamy:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne
- świadczenie aktywizacyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
- ciepły posiłek .

Okres realizacji programu wrzesień 2020 – wrzesień 2021

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl w zakładce „Cis Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!“ lub:
- w Biurze projektu pok. 102 ,
- u pracowników socjalnych Ośrodka,
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy:
- osobiście w siedzibie Ośrodka,
- za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
- email-em na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 3 września 2020 r.

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.

Ankieta motywacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie UP1

Oświadczenie UP2