Zapobieganie negatywnym skutkom zimy

DSCN4051Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach zapobiegania negatywnym skutkom zimy podjął współpracę z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie i Strażą Miejską w Krasnymstawie.
Pracownik socjalny ośrodka pomocy wraz z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej dwukrotnie odwiedzał miejsca pobytu osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych tj. ogródki działkowe, pustostany oraz stan zabezpieczenia przed zimą u osób zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkalnych.
W dniu 17.01.2020r. w celu zabezpieczenia osób bezdomnych, znajdujących się na terenie Miasta Krasnystaw w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie zostały przekazane artykuły, które w przypadku występujących potrzeb będą przekazane przez patrole policyjne osobom bezdomnym. Wśród przekazanych artykułów znajdowały się m.in. dania w puszce, które po otwarciu puszki samoczynnie ogrzewają się bez udziału źródeł i urządzeń cieplnych.

DSCN4047