REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2020Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniające łącznie poniższe kryteria:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Powiatowego Urzęud Pracy w Krasnymstawie

Udział w Programie Aktywizacja i Integracja umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

Instrumentów aktywizacji społecznej – 10 godzin tygodniowo:
a) Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
b) Warsztaty autoprezentacji,
c) Grupa wsparcia,
d) Trening kompetencji cyfrowych,
e) Warsztaty gospodarowania budżetem domowym

Instrumentów aktywizacji zawodowej – 10 godzin tygodniowo:
a) Prac społecznie użytecznych

dodatkowo zapewniamy:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- opiekę nad osobą zależną.

Okres realizacji programu luty/marzec 2020 – maj/czerwiec 2020

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl w zakładce „projekt Aktywność popłaca “ lub:
- w Biurze projektu pok. 102 ,
- na stanowisku ds. pierwszego kontaktu pok. 122
od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy:
- osobiście pokój 102,
- za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
- email-em na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 24 stycznia 2020 r.

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Kwestionariusz motywacji.pdf

Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Oświadczenie status na rynku pracy.pdf