REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby z przemocą w rodzinie,
e) osoby bezdomne,
f) osoby uzależnione,
g) osoby opuszczające zakłady karne,
h) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Udział w Programie Aktywności Lokalnej umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

Instrumentów aktywizacji społecznej:
a) Indywidualne poradnictwo specjalistycze (psycholog/prawnik/terapeuta)
b) Grupa wsparcia
c) Warsztaty aktywizacyjne/edukacyjne/kulinarne/autoprezentacjI
d) Trening kompetencji społecznych “Escape room”,

Instrumentów aktywizacji zawodowej:
a) warsztat aktywizacji zawodowej,

dodatkowo zapewniamy:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- opiekę nad osobą zależną.

Okres realizacji programu listopad 2019 – wrzesień 2020

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl w zakładce „projekt Aktywność popłaca “ lub:
- w Biurze projektu pok. 102 ,
- u pracownika ds. pierwszego kontaktu pok.122,
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy:
- osobiście pokój 102,
- za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
- email-em na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 25 października 2019 r.

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Kwestionariusz motywacji.pdf

Oświadczenie status na rynku pracy.pdf

Oświadczenie uczestnika projektu.pdf