PROCEDURY POSTĘPOWANIA I POLITYKA ŚWIADCZEŃ PRZY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

001 04102019 075604Informujemy, że Zarządzeniem nr 27/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dnia 01 październka 2019 r. zostały wprowadzone Procedury postępowania I polityki świadczeń przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Ośrodku. Procedury określają jednolite zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Szczegółowo opisują:
- sposób przyjęcia i rozpatrywania wniosków,
- okres przyznawania świadczeń,
- obowiązek współdziałania z pracownikiem socjalnym,
- sposób postępowania w sytuacji odmowy współdziałania,
- sposób przyznawania świadczeń pieniężnych,
- sposób monitorowania wydatkowania świadczeń.

Ponadto wprowadzają do zastosowania:
1. Jednolity wniosek o pomoc (załączony poniżej), który należy złożyć u Pracownika Pierwszego Kontaktu w pokoju nr 122,
2. Tabelę Limitów określającą maksymalną wysokość i częstotliwość przyznawania zasiłku celowego i zasiłku specjalnego, z którą można zapoznać się u Pracownika Pierwszego Kontaktu w pokoju nr 122,
3. Harmonogram wypłat świadczeń (załączony poniżej).

Wprowadzenie procedur daje gwarancję właściwego zarządzania środkami publicznymi oraz zapewni profesjonalną obsługę wnioskodawców.

Wniosek.pdf

Harmonogram wypłat.pdf