WARSZTATY PRZYBLIŻAJACE MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093232W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 23 – 24 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowych warsztatach przybliżających model realizacji usług o określonym standardzie.


Program warsztatów obejmował:

Data Program zajęć
23.09.2019
 1. Model ops – rola, miejsce w lokalnym systemie pomocy, misja, cele, sposób realizacji usług.
 2. Cel, wartości i zasady ops kluczowe dla modelu realizacji usług o określonym standardzie, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej
 3. Model realizacji usług o określonym standardzie, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej w ops, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań
 4. Rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej
 5. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy społecznej
 6. Zasady pomocy społecznej w postępowaniu administracyjnym
24.09.2019
 1. Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 2. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy
 3. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych
 4. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin
 5. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny doświadczającej przemocy w rodzinie
 6. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny z dziećmi
 7. Narzędzia pracy socjalnej