WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093322W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 17 – 18 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.
W ramach wizyty pracownicy zapoznani zostali przez Panią Katarzynę Sokołowską- Dyrektora MOPR w Chełmie z obecną strukturą organizacyjną Ośrodka oraz podziałem zadań i przypisaniem nowych obowiązków pracownikom socjalnym MOPR wynikających z wdrożenia przez ośrodek nowego modelu pracy.

Program wizyty obejmował:

Data Program zajęć
17.09.2019
  1. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.
  2. Zapoznanie z funkcjonowaniem Ośrodka według nowego modelu pracy.
  3. Zapoznanie z podziałem zadań poszczególnych zespołów/stanowisk funkcjonujących według nowego modelu pracy.
  4. Zapoznanie ze stosowaną dokumentacją.
18.09.2019
  1. Wymiana doświadczeń pracowników socjalnych pracujących według nowego modelu pracy.
  2. Asystowanie pracowniom Ośrodka przy codziennych czynnościach zawodowych celem poznania specyfiki pracy według nowego modelu funkcjonowania.