Sprawozdanie z zajęć świetlicowych WAKACJE 2019 rok w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

7Okres wakacji to najwspanialszy czas na przywrócenie kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej dziecka po wyczerpującej rocznej pracy w szkole. Wyjazdy, podróże regenerują system nerwowy, przeciwdziałają zmęczeniu psychicznemu, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie poprzez poznawanie nowych miejsc, zwiedzanie obiektów architektury, muzeów, wystaw artystycznych, krajobrazów. Zaszczepiają w dziecku chęć poznawania świata, którą będzie mógł zrealizować sam w przyszłości, będąc dorosłym człowiekiem. Dziecko ma okazję zobaczyć jak żyją i mieszkają inni ludzie.


Wakacje zapewniają przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, kąpiele wodne, zajęcia sportowe i turystyczne, co wpływa na poprawę stanu zdrowia dziecka i sprawność ruchową dziecka.
W tym roku już po raz czwarty nasza Świetlica zorganizowała Wakacje dla wychowanków. Dzieci miały okazję przeżyć wiele niezapomnianych chwil, pełnych radości. Zajęcia były bardzo urozmaicone. Począwszy od zabaw ruchowych, tańców integracyjnych, gier świetlicowych, planszowych, karcianych, karaoke, poprzez wycieczki, wyjazdy i wyjścia, a kończąc na zajęciach plastycznych, artystycznych m.in. origami, decupage, odlewów z gipsu, kolorowankach, wyklejankach, figurkach z masy solnej.
Wakacje rozpoczęliśmy od pogadanki oraz zajęć świetlicowych "Bezpieczne wakacje". Wychowawcy na zajęciach pouczali wychowanków jak bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach (nad wodą, na drodze, w domu, Internecie), które mogą wystąpić w okresie wakacji . Zajęcia służyły także utrwalaniu prospołecznych postaw wśród wychowanków.
Pierwszą wakacyjną wycieczkę odbyliśmy do „Stajni Adrenalina” w Siennicy Nadolnej. Dzięki niej chcieliśmy ukształtować u wychowanków większą wrażliwość na uczucia i postawy, nauczyć tolerancji i odpowiedzialności, samoakceptacji i panowania nad sobą poprzez kontakt ze zwierzętami. Popularny staje się pogląd, że kontakt ze zwierzęciem ma korzystnie stymulujący wpływ na niemalże każdą ze sfer rozwoju dziecka - fizyczną, emocjonalną, społeczną czy nawet intelektualną.
Właściciele "Stajni Adrenalina" zapoznali naszych wychowanków z życiem pięknych i inteligentnych koni w stajni, a mianowicie zasadami opieki i utrzymania koni (czyszczenia, siodłowania oraz hodowli koni), jazdy konnej. Wychowankowie mieli możliwość jeździć na koniach, karmić je oraz głaskać. Zapoznali się także z działalnością stadniny. Na zakończenie spotkania odbył się grill ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

W czasie wakacji odwiedziliśmy także „Szajówkę Alpaki” peruwiańskie ssaki, które przede wszystkim hodowane były dla wełny i mięsa. Właściciele "Szajówki Alpaki" zapoznali naszych wychowanków z życiem pięknych i inteligentnych alpak, a mianowicie z zasadami opieki i utrzymania alpak .Wychowankowie mieli możliwość karmić je, przytulać oraz głaskać. Właściciele zapoznali nas także z działalnością szajówki. Na zakończenie wychowankowie nauczyli się filcowania runa alpak.

Odbyliśmy także wycieczkę w „czasie”- Gród Słowiański w Wólce Bieleckiej k. Milejowa. Właściciel Grodu przywitał nas w stroju odpowiednim do epoki czasów Mieszka I. Przybliżył czasy średniowieczne- historię Polski- życie ludzi, zwyczaje, kulturę, tradycję. Wychowankowie brali udział w lepieniu z gliny, strzelali z łuku, poznali starodawne tańce.

Wychowankowie naszej Świetlicy w okresie wakacyjnym realizowali się także artystycznie. Celem zajęć było stymulowanie różnych form aktywności wychowanków, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej, rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną, popularyzacja kultury artystycznej wśród dzieci, rozwijanie ich zmysłu wokalnego, wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wdrażanie do poszukiwania twórczych działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich.

Uczyliśmy się także skręcać balony. Wykonywaliśmy przeróżne wzory, zwierzątka z długich balonów.

Kolejne tygodnie wakacji spędzaliśmy na sportowo, a mianowicie w Świecie Trampolin, czyli w” JUMP XL” w Lublinie. Zajęcia dedykowane były dzieciom wkraczającym w świat gimnastyki i aktywności fizycznej. Poprzez gry, zabawy oraz odpowiednie narzędzia metodyczne trener zachęcał najmłodszych do uprawiania sportu. Podczas zajęć rozwinęli sprawność ruchową, koordynację, szybkość, a także umiejętność współpracy w grupie. Wychowankowie skakali na trampolinach zwykłych, na trampolinach olimpijskich, wykonywali skoki do basenów z piankami , robili akrobacje na trapezach. Wszystko to pozwoliło na przełamywanie barier fizycznych oraz pokonywanie strachu.

Kolejny tydzień upłynął na Świetlicy bardzo ciekawie i twórczo wokół tematyki filmowo- teatralno- baśniowej. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowania filmem, teatrem i baśnią, a mianowicie z takimi terminami jak: aktor, scena, widownia, kulisy, kostiumy, scenografia, scenariusz, muzyka filmowa, teatralna. Rozwijanie wiedzy o teatrze, kinie, rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej, wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki.
Wychowankowie w ramach zajęć samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy wychowawcy
pisali scenariusze, a następnie przebrani w stroje, odgrywali scenki o przeróżnej tematyce. Odkrywali swoje talenty aktorskie i pisarskie, ćwiczyli umiejętność wczuwania się w rolę i akcję, zdobywali umiejętność improwizacyjne i naśladowcze.
Wobec tego wybraliśmy się do kina na film przygodowy "Sekretne życie zwierzaków domowych", „Król Lew”, aby na własne oczy zobaczyć jak reżyser wyczarował na ekranie atmosferę przygody i tajemnicy.

Oprócz tego przez całe wakacje korzystaliśmy z obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie- krytej pływalni, siłowni zewnętrznej, piłki plażowej. Celem zajęć było przede wszystkim zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, wszechstronny rozwój organizmu, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, oswajanie z wodą i ćwiczenia wypornościowe, nurkowanie. Nauka pływania oraz popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego.

Wychodziliśmy także na lody, shake, granity i ciasta do "Cukierni Kawa" oraz na pizze i frytki do Pizzerii "Roberto"w Krasnymstawie.

Podsumowując wakacje należy pochwalić naszych wychowanków za zaangażowanie, uwagę oraz wymierne efekty, zakres zdobytych i utrwalonych przez nie wiadomości i umiejętności. Wychowankowie udowodnili, że posiadają szeroką wiedzę na temat bezpieczeństwa własnego i innych.