Zapytanie ofertowe: Opiekun Osób Starszych / Opiekun Osób Niepełnosprawnych / Opiekun Dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została dokonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, wobec powyższego zaprasza do przedstawienia wyceny realizacji usługi SZKOLENIE ZAWODOWE prowadzące do nabycia kwalifikacji w zawodzie: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH / OPIEKUN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / OPIEKUN DZIECI w projekcie „Aktywność popłaca”.

Zapytanie.pdf

Formularz wyceny.doc