Informacja Bank Żywności

Informujemy, że wydawanie żywności przez tut. Ośrodek w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu a przebieg procedur związanych z jego realizacją może spowodować, że dostawy produktów żywnościowych do magazynu Banku Żywności w Lublinie mogą rozpocząć się grudniu 2019.
Powyższa sytuacja, całkowicie od nas niezależna powoduje, że dystrybucja artykułów żywnościowych w tut. Ośrodku może rozpocząć się nawet w styczniu 2020r.