Zakończenie warsztatów kulinarnych

2W dniu 01.08.2019r. w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej zakończyły realizację warsztatów kulinarnych pt. „ Tanie gotowanie”. Warsztaty odbywały się w okresie lipiec- sierpień 2019r. w ramach projektu „Aktywność popłaca”. Celem warsztatów było nabycie umiejętności sporządzania zdrowych – tanich potraw, wzrost kompetencji z zakresu zdrowego odżywiania oraz gospodarowanie budżetem domowym w kwestii zdrowego stylu życia.

Uczestniczki pod okiem trenera - kucharza Pani Reginy Popis przygotowywały przekąski, dania główne oraz desery. Warsztaty w opinii Pań były bardzo atrakcyjne i przydatne a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w życiu rodzinnym. Zwieńczeniem warsztatów było uroczyste zakończenie, w którym uczestniczyła Pani Monika Sawa- kierownik projektu i Pani Joanna Moniakowska – animator Programu. W trakcie trwania warsztatów opiekę nad dziećmi Uczestniczek zapewniali pracownicy Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.