Spotkanie monitorująco – wdrażające realizację projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie”

001 05072019 091105Dnia 28 czerwca 2019 r. w godzinach 13.00 – 14.30 w sali posiedzeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się pierwsze spotkanie monitorująco – wdrażające realizację projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie”.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za realizację projektu w osobach:
1. Dyrektor Ośrodka – Mariusz Antoniak
2. Kierownik Sekcji pomocy środowiskowej Ośrodka – Jadwiga Krzyżanowska
3. Kierownik sekcji finansowo- księgowej – Agnieszka Bukowska
4. Kierownik sekcji organizacyjno-administracyjnej i usług opiekuńczych – Agnieszka Mierzyńska,
5. Samodzielny referent ds. programów i szkoleń – Monika Sawa
6. Inspektor ds. zamówień publicznych – Agnieszka Sobczak
7. Pracownicy socjalni Ośrodka – Agnieszka Berbeć, Elżbieta Stępniak, Kamil Bortacki, Edyta Zwarzyńska vel Franczak, Agnieszka Talarowska, Anna Pudło, Agnieszka Piłat, Anita Chmiel.

Tematyką spotkania było:

 Lp  Treść  Osoba prowadząca
 1  Przedstawienie członków Zespołu zadaniowego projektu  Dyrektor
 2  Omówienie projektu regulaminu rekrutacji uczestników do projektu (rekrutacja VII- VIII, Kwalifikowanie do projektu – IX)  Monika Sawa/ Agnieszka Mierzyńska
 3  Omówienie projektowanych zmian w sekcji pomocy środowiskowej:
- Warunki lokalowe (zasoby, potrzeby, bariery)
- Struktura organizacyjna według nowego modelu funkcjonowania
- Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, zasad wdrażania, modelu realizacji usług oraz WAP w ramach nowej struktury organizacyjnej
- Planowane narzędzia pracy spcjalnej, polityki/procedury udzielania świadczeń oraz postępowania z klinetem.
 Jadwiga Krzyżanowska
 4  Ustalenie częstotliwości spotkań  Monika Sawa
 5  Wnioski, sugestie, uwagi uczestników spotkania  Monika Sawa

65894572 1298844490283537 3136811394490433536 n65906277 462495910992335 3054719507013566464 n65468153 2309465209168886 8432394899524943872 n