II Edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .

capture 001 11062019 101644Realizacja II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .
Od 14 maja 2019 r. grupa 10 uczestników projektu “Aktywność popłaca” realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach programu uczestnicy realizują cykl zajęć:
1. reintegracji społecznej w formie:
- Psychoedukacji,
- Doradztwa zawodowego,
- Edukacji ogólnej I zdrowotnej,
- Zajęć manualno – integracyjnych,
- Warsztatów komputerowych

2. reintegracji zawodowej w ramach 3 grup tematycznych:
- grupa ogrodniczo- porządkowa,
- grupa stolarsko – remontowa,
- grupa poligraficzno – introligatorska.
w wymiarze 4 h dziennie.