Wychowankowie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w VII edycji Gry Miejskiej „Genius loci krasnostawskich miejsc" zorganizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza"

1Dnia 18 maja 2019 roku trzy dwuosobowe drużyny z naszej Świetlicy wzięły udział w VII Grze Miejskiej „Genius loci krasnostawskich miejsc" organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza".
Gra rozpoczęła się w starościńskim zespole dworsko-folwarcznym gdzie Ireneusz Król Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza” przywitał wszystkich uczestników i przedstawił scenariusz i zasady gry miejskiej. Następnie drużyny wyposażone w bogatą wiedzę ruszyły w teren, aby odpowiedzieć na pytania, zagadki historyczne, rozwiązać łamigłówki z pytaniami związanymi z szczególnymi miejscami i wybitnymi osobami związanymi z historią Krasnegostawu i zadaniami do wypełnienia.

Animatorzy przeprowadzali także różne gry zręcznościowe, za które uczestnicy otrzymywali dodatkowe punkty. Od prelekcji o godzinie 13.00 przeprowadzonej przez dr Leszka Janeczka na temat ciekawych miejsc i osób związanych z historią naszego miasta, rozpoczęło się podsumowanie gry. Uczestnicy gry z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji.
Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy za udział oraz drobne upominki natomiast puchary, medale oraz nagrody wręczali laureatom Zastępca Burmistrza Krasnegostawu Wojciech Kaczmarczyk, dr Leszek Janeczek oraz Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza” Ireneusz Król.
Gra mała na celu przybliżenie wychowankom nieco ukrytych, ale niezwykle fascynujących miejsc Krasnegostawu, przybliżenie historii niekoniecznie znanych. Organizatorzy pragnęli udowodnić jak wielką radość może dawać poznawanie własnego miasta, odkrywanie jego tajemnic, zgłębianie jego historii.