Informacja z działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

5Dnia 5 lutego 2019r.roku Fundacja Banku Żywności w Lublinie zrealizowała Warsztaty Kulinarne oraz Warsztaty Edukacji Ekonomicznej w ramach realizacji Działań Towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 zgodnie z umową nr99/Podprogram 2018 z dnia 08.10.2018. Warsztaty odbyły się w trzech grupach o łącznej liczbie 81 uczestników w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Warsztaty kulinarne poprowadziła Pani Ewa Romanowska, która przekazała uczestnikom warsztatów wskazówki dotyczące ekonomicznych i zaplanowanych zakupów oraz przetwarzania żywności. Pokazała, że samodzielne przygotowanie posiłku nie jest czasochłonne a gwarantuje nam zdrowe odżywianie. Wspólne gotowanie zakończyło się degustacją, oraz wymianą przepisów kulinarnych.

 

Warsztaty edukacji ekonomicznej poprowadziła Pani Bożena Borowicz, która zapoznała uczestników z zasadami planowania budżetu domowego, oszczędzania oraz wydatkowania. Ukazała właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach posiadanego budżetu w zakresie kalkulowania przychodów oraz wydatków. Dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń uczestnicy poznali sposoby na wprowadzenie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym.
Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem także wśród Panów. Uczestnicy zauważyli, że jest to przyjemny sposób na integrację społeczności lokalnej, która jest czasami bardzo trudnym zadaniem. Warsztaty stały się sposobem na zapobieganie odrzuceniu społecznemu czy marginalizacji osób o niskich dochodach.

6