Egzamin czeladniczy uczestniczek projektu „Aktywność popłaca”

1W dniu 25 stycznia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się egzamin czeladniczy dla dziesięciu Pań - Uczestniczek projektu „ Aktywność popłaca”. Egzamin został przeprowadzony przez komisję Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin zakończył szkolenie w zawodzie cukiernik, w którym Panie Uczestniczyły od 25.10.2018r. Wszystkie Uczestniczki zdały egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł czeladniczy w zawodzie cukiernik.

2

3