Przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu „Aktywność popłaca”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od dnia 28.01.2019 r. do dnia 04.02.2019r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu „Aktywność popłaca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wnioskującym może być pracodawca, który:
1. zorganizuje miejsce stażu na okres od 3 do 6 miesięcy w zawodach:

- Cukiernik z egzaminem czeladniczym,
- Opiekun osób starszych,
- Handlowiec/Sprzedawca
lub pokrewnych umożliwiających wykorzystanie ww. kwalifikacji zawodowych.

2. zatrudni uczestnika po odbyciu stażu minimum na okres 3 miesięcy w wymiarze minimum ½ etatu na podstawie umowy o pracę

O przyznaniu miejsca stażowego będzie decydowała deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu uczestnika tj. długość i wymiar zatrudnienia.
Zgodnie z założeniami projektu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował skierowanie na staż do 6 osób, w tym 6 kobiet.

Więcej informacji udziela kierownik projektu tel. 82 576 23 24 wew. 102

Staż program (PDF)

Staż program (DOCX)

Wniosek (PDF)

Wniosek (DOCX)