REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019flaga artMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach II edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby z przemocą w rodzinie,
e) osoby bezdomne,
f) osoby uzależnione,
g) osoby opuszczające zakłady karne,
h) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Udział w Programie Aktywizacja i Integracja umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

Instrumentów aktywizacji społecznej – 10 godzin tygodniowo:
a) Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
b) Warsztaty autoprezentacji,
c) Grupa wsparcia,
d) Trening kompetencji cyfrowych,
e) Warsztaty gospodarowania budżetem domowym

Instrumentów aktywizacji zawodowej – 10 godzin tygodniowo:
a) Prac społecznie użytecznych

dodatkowo zapewniamy:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- opiekę nad osobą zależną.

Okres realizacji programu luty/marzec 2019 – maj/czerwiec 2019

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl w zakładce „projekt Aktywność popłaca “ lub:
- w Biurze projektu pok. 102,
- u pracowników socjalnych Ośrodka,
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy:
- osobiście pokój 102,
- za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
- email-em na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 18 stycznia 2019 r.

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.

 

Formularz zgłoszeniowy

Kwestionariusz motywacji

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie status na rynku pracy