Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin w czasie pandemii COVID-19

Informujemy, że osoby, które przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne przez telefon lub on-line.
Dlatego też, jeżeli odczuwasz napięcie i stres związane z obecną sytuacją i chciałbyś porozmawiać z kimś o tym, jak się czujesz, możesz zadzwonić pod telefon, napisać emaila lub umówić się na wizytę u specjalisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nr telefonów, adresy email oraz godziny dyżurów specjalistów:

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+”

senior plus logoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw,
• w wieku 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym?
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
• zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
• możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowo -ruchowych, edukacyjnych, i innych zajęć
• możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju działań samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.
Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa.
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

Czytaj więcej...

UWAGA !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+” będą przyjmowane:
• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. za pośrednictwem
- bankowości elektronicznej
- portalu Emp@tia
- platformy usług elektronicznych ZUS

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.
- w urzędzie
- lub za pośrednictwem poczty

Informujemy, że postępowanie w sprawie wniosków na okres zasiłkowy 2021/2022 przesłanych przed dniem 01.02.2021 r. zostanie umorzone.
Nie zostanie wydana informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego ,,500+”