Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin w czasie pandemii COVID-19

Informujemy, że osoby, które przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne przez telefon lub on-line.
Dlatego też, jeżeli odczuwasz napięcie i stres związane z obecną sytuacją i chciałbyś porozmawiać z kimś o tym, jak się czujesz, możesz zadzwonić pod telefon, napisać emaila lub umówić się na wizytę u specjalisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nr telefonów, adresy email oraz godziny dyżurów specjalistów:

Czytaj więcej...

500+ Nowy okres zasiłkowy

001 29012021 101134Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+” będą przyjmowane:
• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. za pośrednictwem
- bankowości elektronicznej
- portalu Emp@tia
- platformy usług elektronicznych ZUS

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.
- w urzędzie
- lub za pośrednictwem poczty

Informujemy, że postępowanie w sprawie wniosków na okres zasiłkowy 2021/2022 przesłanych przed dniem 01.02.2021 r. zostanie umorzone.
Nie zostanie wydana informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego ,,500+”

Informacje o 500+

Ulotka informacyjna.pdf

Trwa realizacja projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

001 17022021 111400realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.
Od 1 października 2020 roku 15 uczestników projektu objętych jest:
- kontraktem socjalnym realizowanym przez pracowników socjalnych Ośrodka;
- Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

UCZESTNICY grupy reintegracyjnej TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

001 17022021 111400realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 wspierają miejskie jednostki samorządowe w niezbędnych pracach remontowych.
Od października 2020 roku uczestnicy pod bacznym okiem Instruktora Zawodu P. Andrzeja Tarajko przyuczają się do zawodu wykonując prace :
- odnowienie ścian i drzwi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- prace remontowe w Przedszkolu nr 5,
- współuczestniczenie w montażu i demontażu szopki Bożonarodzeniowej na Rynku Miejskim,
- odnowienie ławek w ogrodach Centrum Integracji Społecznej.
Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj więcej...

ZIMA NIE ODPUSZCZA! Dla uczestników grupy reintegracyjnej robotnik oczyszczania miasta projektu pt. „ CIS Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!”

001 17022021 111400realizowanego we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 to czas bardzo wytężonej pracy.
Uczestnicy w ramach prowadzonych zajęć reintegracji zawodowej z Instruktorem p. Łukaszem Bil wspierają Urząd Miasta Krasnystaw w działaniach ułatwiających komunikację w mieście, wykorzystując przy tym sprzęt zakupionych w ramach projektu.
Zajęcia reintegracji prowadzone są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Czytaj więcej...

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje o kontynuacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) dla osób 70 lat i więcej.

Czytaj więcej...

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+”

senior plus logoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw,
• w wieku 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym?
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
• zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
• możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowo -ruchowych, edukacyjnych, i innych zajęć
• możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju działań samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.
Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa.
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

Czytaj więcej...