"V Dzień Pieczonego Ziemniaka" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

2Dnia 4 października 2019 roku odbyły się obchody V Dnia Pieczonego Ziemniaka, w Ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Miał on na celu zintegrowanie dzieci poprzez aktywną zabawę, rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy pomiędzy dziećmi, poszerzenie wiedzy ucznia na temat ziemniaków wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem.

Czytaj więcej...

"Dzień Chłopaka" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

1W naszej Świetlicy 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki przygotowały poczęstunek w postaci ciasta wyjścia do Pizzerii na pizzę oraz dyplomy dla SUPER chłopaków. Wszyscy byli mile zaskoczeni i podekscytowani niespodzianką.
Celem zajęć było przede wszystkim wytworzenie ciepłej atmosfery, kultury i obycia w różnych sytuacjach, a także tworzenie więzi emocjonalnych.

Czytaj więcej...

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

rekrutacja2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że ulega przedłużeniu termin złożenia formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w III edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

do dnia 8 listopada 2019 r.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

Bezpłatne indywidualne porady psychologiczne

112608Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od października 2019 r. do lipca 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych porad psychologicznych.

Dyżur psychologa w roku 2019 prowadzony będzie w siedzibie Ośrodka w dniach:

- 25 października 2019 r. od 7 30 do 15 30
- 29 listopada 2019 r. od 7 30 do 15 30
- 13 grudnia 2019 r. od 7 30 do 15 30

Poradnictwo prowadzone będzie przez doświadczonego i wykwalifikowanego psychologa a zakres poradnictwa zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego - opiekun osób starszych

1W dniu 15 października 2019r. Uczestniczki projektu „Aktywność popłaca” rozpoczęły szkolenie zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji w zawodzie opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Szkolenie potrwa do 27 listopada 2019r. jest realizowane przez Centrum Kształcenia Kadr “ Omega” z Lublina. Szkolenie obejmuje część teoretyczną tj. 7 spotkań w terminie od 15 października 2019r. do 24 października 2019r. w liczbie 5h dziennie oraz część praktyczną tj. 23 spotkania w terminie od 22 października 2019r. do 27 listopada 2019r. w liczbie 5h dziennie. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem czeladniczym, który odbędzie się w terminie do 29 listopada 2019r.

Wykład pt. „Jesienna zaduma...”

1Dnia 24.09. 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Panią Bogusławę Prymaczuk, która poprowadziła wykład pt. „ Jesienna zaduma...”. Poruszyła bardzo ważne tematy jak samotność, emocje, konflikty, umiejętność słuchania oraz przepraszania. Wytłumaczyła co to jest asertywność oraz pokazała przykłady jak prawidłowo należy się zachować w danej sytuacji np. gdy druga osoba o coś nas prosi a my nie możemy się zgodzić lub też w sytuacji konfliktowej jak prawidłowo reagować w sporze.
Uczestnicy byli zachwyceni, że mogli uczestniczyć w tej lekcji, ponieważ jak sami stwierdzili taka rozmowa była bardzo wartościowa i potrzebna.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

PROCEDURY POSTĘPOWANIA I POLITYKA ŚWIADCZEŃ PRZY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

001 04102019 075604Informujemy, że Zarządzeniem nr 27/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dnia 01 październka 2019 r. zostały wprowadzone Procedury postępowania I polityki świadczeń przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Ośrodku. Procedury określają jednolite zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Szczegółowo opisują:
- sposób przyjęcia i rozpatrywania wniosków,
- okres przyznawania świadczeń,
- obowiązek współdziałania z pracownikiem socjalnym,
- sposób postępowania w sytuacji odmowy współdziałania,
- sposób przyznawania świadczeń pieniężnych,
- sposób monitorowania wydatkowania świadczeń.

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE NOWEGO MODELU PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKU

001 04102019 075604Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dniem 1 października 2019 r. rozpoczyna pracę nowego modelu pracy socjalnej wdrażanej w ramach projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” nr POWR.02.05.00-00-0256/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem zmian wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Czytaj więcej...

WARSZTATY PRZYBLIŻAJACE MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093232W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 23 – 24 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowych warsztatach przybliżających model realizacji usług o określonym standardzie.

Czytaj więcej...

WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093322W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 17 – 18 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.
W ramach wizyty pracownicy zapoznani zostali przez Panią Katarzynę Sokołowską- Dyrektora MOPR w Chełmie z obecną strukturą organizacyjną Ośrodka oraz podziałem zadań i przypisaniem nowych obowiązków pracownikom socjalnym MOPR wynikających z wdrożenia przez ośrodek nowego modelu pracy.

Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kwalifikacji w ramach projektu "Aktywnośc popłaca"

Informacja.pdf

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Aqua Parku w Chełmie

6Dnia 13.09.2019 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach rehabilitacji udali się do Aqua Parku w Chełmie, gdzie czerpali radość z pływania w basenie jak i z relaksu w jacuzzi.
Dnia 05.09.2019 roku „Jesienne Promyki” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mieli zaszczyt uczestniczyć i występować w III Przeglądzie Disco Polo w Surhowie. Seniorzy wykonali utwór „Kalina” oraz „Tańcz miła, tańcz” pod kierunkiem pana Ryszarda Króla.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Mieszkańcom i Pracownikom z Domu Pomocy Społecznej w Surhowie za zaproszenie i wspaniałą zabawę.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z zajęć świetlicowych WAKACJE 2019 rok w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

7Okres wakacji to najwspanialszy czas na przywrócenie kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej dziecka po wyczerpującej rocznej pracy w szkole. Wyjazdy, podróże regenerują system nerwowy, przeciwdziałają zmęczeniu psychicznemu, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie poprzez poznawanie nowych miejsc, zwiedzanie obiektów architektury, muzeów, wystaw artystycznych, krajobrazów. Zaszczepiają w dziecku chęć poznawania świata, którą będzie mógł zrealizować sam w przyszłości, będąc dorosłym człowiekiem. Dziecko ma okazję zobaczyć jak żyją i mieszkają inni ludzie.

Czytaj więcej...